Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán buôn đồ uống có cồn46331
3Bán buôn đồ uống không có cồn46332
4Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
7Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
8Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
9Dịch vụ ăn uống khác56290
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Quán rượu, bia, quầy bar56301
12Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
13Xuất bản sách58110
14Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
15Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
16Hoạt động xuất bản khác58190
17Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Fastway (Tên nước ngoài: FASTWAY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315977896, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 115/104 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Cù Ngọc Quân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO LANDSCAPE

Mã số thuế: 2500660791

CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO CAPITAL

Mã số thuế: 0314986471

CÔNG TY CỔ PHẦN FLAME MEDIA

Mã số thuế: 0316311107

CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMANT

Mã số thuế: 0108935707

CÔNG TY CỔ PHẦN FK FITNESS KUNGFU

Mã số thuế: 0315163304

CÔNG TY CỔ PHẦN FIXY VIETNAM

Mã số thuế: 0315936917

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE TARGET

Mã số thuế: 0901082456

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE SPICES

Mã số thuế: 0108943803

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE GREEN STAR

Mã số thuế: 0107661002

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE ABC&CO;

Mã số thuế: 0316716544

CÔNG TY CỔ PHẦN FITNESS LÂM THÁI

Mã số thuế: 0314883564

CÔNG TY CỔ PHẦN FITNESS LIFESTYLE

Mã số thuế: 0109671782

CÔNG TY CỔ PHẦN FITCO

Mã số thuế: 0401897299

CÔNG TY CỔ PHẦN FIT MAX HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109282426

CÔNG TY CỔ PHẦN FIST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901101194

CÔNG TY CỔ PHẦN FISIX

Mã số thuế: 0316841601

CÔNG TY CỔ PHẦN FISCHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314061099

CÔNG TY CỔ PHẦN FIRST PRO

Mã số thuế: 0314820927

CÔNG TY CỔ PHẦN FIRST NEWS MEDIA

Mã số thuế: 0313159856

CÔNG TY CỔ PHẦN FIRST AVENUE

Mã số thuế: 0315871459

CÔNG TY CỔ PHẦN FIRETECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108422536

CÔNG TY CỔ PHẦN FIREBOX MEDIA

Mã số thuế: 0109517300

CÔNG TY CỔ PHẦN FINTECH 4.0

Mã số thuế: 0315932630

CÔNG TY CỔ PHẦN FINPLUS

Mã số thuế: 0109526601

CÔNG TY CỔ PHẦN FINPLUS

Mã số thuế: 0108098600

CÔNG TY CỔ PHẦN FINONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108973533

CÔNG TY CỔ PHẦN FINMATE

Mã số thuế: 0108210644

CÔNG TY CỔ PHẦN FINE TECH

Mã số thuế: 1801702179

CÔNG TY CỔ PHẦN FINDTALENT

Mã số thuế: 0314931994

CÔNG TY CỔ PHẦN FINANCEHY84 GROUP

Mã số thuế: 0108258808

CÔNG TY CỔ PHẦN FINA SMARTHOMES

Mã số thuế: 0316360619

CÔNG TY CỔ PHẦN FIMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108390080

CÔNG TY CỔ PHẦN FILINK

Mã số thuế: 0109715246

CÔNG TY CỔ PHẦN FIFC VINAPROSPEROUS

Mã số thuế: 0109615234

CÔNG TY CỔ PHẦN FIC

Mã số thuế: 0314793832

CÔNG TY CỔ PHẦN FIC TODAY

Mã số thuế: 0315818310

CÔNG TY CỔ PHẦN FI

Mã số thuế: 0315383109

CÔNG TY CỔ PHẦN FHB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314855038

CÔNG TY CỔ PHẦN FERRAN

Mã số thuế: 0108240014

CÔNG TY CỔ PHẦN FEROLI SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316268701

CÔNG TY CỔ PHẦN FEMOS BRANDING

Mã số thuế: 0109505626

CÔNG TY CỔ PHẦN FELIX MARINE

Mã số thuế: 3502368709

CÔNG TY CỔ PHẦN FDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108404590

CÔNG TY CỔ PHẦN FBB HOLDINGS

Mã số thuế: 0315981042

CÔNG TY CỔ PHẦN FATO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109740436

CÔNG TY CỔ PHẦN FATLAND

Mã số thuế: 4201856366

Tìm thông tin Doanh nghiệp