Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
2Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
3Sản xuất mực in20222
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
6Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
9Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn quặng kim loại46621
13Bán buôn sắt, thép46622
14Bán buôn kim loại khác46623
15Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
18Bán buôn xi măng46632
19Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
20Bán buôn kính xây dựng46634
21Bán buôn sơn, vécni46635
22Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
23Bán buôn đồ ngũ kim46637
24Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
25Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
26Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
27Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
28Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
29Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
30Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
31Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
32Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
33Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
34Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
35Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
36Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
37Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
38Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
39Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
40Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Vlxd Nguyên Thắng, Mã số thuế: 0315977550, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 47/53 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Quốc Toản, Số điện thoại: 0909519768, Địa chỉ: 47/53 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp