Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
19Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VNL HOME (Tên nước ngoài: VNL HOME JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315977261, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 363/43 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VNU HOLDINGS

Mã số thuế: 0107958878

CÔNG TY CỔ PHẦN VNTT QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108134552

CÔNG TY CỔ PHẦN VNTOWER

Mã số thuế: 0109198710

CÔNG TY CỔ PHẦN VNTOUR

Mã số thuế: 0312646818

CÔNG TY CỔ PHẦN VNTENNIS

Mã số thuế: 0106039254

CÔNG TY CỔ PHẦN VNTEC GROUP

Mã số thuế: 0109315569

CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAP

Mã số thuế: 0108011367

CÔNG TY CỔ PHẦN VNT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106330576

CÔNG TY CỔ PHẦN VNT HOLDINGS

Mã số thuế: 0109514483

CÔNG TY CỔ PHẦN VNT GROUP

Mã số thuế: 0108503513

CÔNG TY CỔ PHẦN VNS

Mã số thuế: 0104681875

CÔNG TY CỔ PHẦN VNSTAR

Mã số thuế: 0312669445

CÔNG TY CỔ PHẦN VNSNB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105413117

CÔNG TY CỔ PHẦN VNSNB HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106451820

CÔNG TY CỔ PHẦN VNSERVICEONE

Mã số thuế: 0316750834

CÔNG TY CỔ PHẦN VNSD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401930482

CÔNG TY CỔ PHẦN VNSC

Mã số thuế: 0316185371

CÔNG TY CỔ PHẦN VNSALA

Mã số thuế: 0314404483

CÔNG TY CỔ PHẦN VNS TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0109210573

CÔNG TY CỔ PHẦN VNS EXPRESS

Mã số thuế: 0109511891

CÔNG TY CỔ PHẦN VNROYAL INSTITUTE

Mã số thuế: 0316241594

CÔNG TY CỔ PHẦN VNROYAL 4.0

Mã số thuế: 0315319382

CÔNG TY CỔ PHẦN VNRES

Mã số thuế: 0105572773

CÔNG TY CỔ PHẦN VNRACE 1

Mã số thuế: 0108980227

CÔNG TY CỔ PHẦN VNPS

Mã số thuế: 0315926411

CÔNG TY CỔ PHẦN VNPRONES

Mã số thuế: 4201935554

CÔNG TY CỔ PHẦN VNPRO HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202060354

CÔNG TY CỔ PHẦN VNPLAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106623149

CÔNG TY CỔ PHẦN VNPL GỖ ÉP BG

Mã số thuế: 2400852732

CÔNG TY CỔ PHẦN VNP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311779413

CÔNG TY CỔ PHẦN VNOGROUP

Mã số thuế: 0316286669

CÔNG TY CỔ PHẦN VNO TECH

Mã số thuế: 0316286644

CÔNG TY CỔ PHẦN VNO HOLDINGS

Mã số thuế: 0109284254

CÔNG TY CỔ PHẦN VNN

Mã số thuế: 0315842144

CÔNG TY CỔ PHẦN VNNET

Mã số thuế: 0103027955

CÔNG TY CỔ PHẦN VNN LOGISTICS

Mã số thuế: 0106188104

CÔNG TY CỔ PHẦN VNMEDIA

Mã số thuế: 3002134357

CÔNG TY CỔ PHẦN VNMEDIA360

Mã số thuế: 0313470476

CÔNG TY CỔ PHẦN VNMECO

Mã số thuế: 0104567925

CÔNG TY CỔ PHẦN VNMARKETS

Mã số thuế: 3502249927

CÔNG TY CỔ PHẦN VNM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106805621

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLUX

Mã số thuế: 0109044446

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLINK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400856857

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLIFE

Mã số thuế: 2500650377

Tìm thông tin Doanh nghiệp