Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
2Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng3250
3Thoát nước và xử lý nước thải3700
4Thu gom rác thải không độc hại3811
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
11Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
12Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
13Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
14Vận tải hành khách đường bộ khác4932
15Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
16Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
17Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
18Cho thuê xe có động cơ7710
19Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
20Đại lý du lịch7911
21Điều hành tua du lịch7912
22Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
23Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
24Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
26Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
27Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
28Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
29Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu8699

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUỐC TẾ HAPPY HEALTH CARE (Tên nước ngoài: HAPPY HEALTH CARE INTERNATIONAL INSTITUTE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315977180, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 403 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Thu Ba

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÙ GIA

Mã số thuế: 0108901049

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐỨC TÍN

Mã số thuế: 1101356318

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐẠO

Mã số thuế: 0313827052

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TƯỜNG

Mã số thuế: 0313147794

Tìm thông tin Doanh nghiệp