Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
2Giáo dục thể thao và giải trí8551
3Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
4Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
5Giáo dục tiểu học8521
6Giáo dục trung học cơ sở8522
7Giáo dục trung học phổ thông8523
8Giáo dục nghề nghiệp8532

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOA MAI, Mã số thuế: 0315976412, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 93/7 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN C-N-N

Mã số thuế: 1601865592

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỜ Y

Mã số thuế: 6101283411

Tìm thông tin Doanh nghiệp