Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
2Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1701
3Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
5In ấn1811
6Dịch vụ liên quan đến in1812
7Sao chép bản ghi các loại1820
8Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
9Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
13Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUI VUI (Tên nước ngoài: VUI VUI SERVICES TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315976204, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 252/88 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Vui

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp