Ngành nghề kinh doanh

1Thu gom rác thải độc hại3812
2Thu gom rác thải y tế38121
3Thu gom rác thải độc hại khác38129
4Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
5Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế38221
7Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác38229
8Tái chế phế liệu3830
9Tái chế phế liệu kim loại38301
10Tái chế phế liệu phi kim loại38302
11Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
12Xây dựng nhà các loại41000
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Đại lý46101
15Môi giới46102
16Đấu giá46103
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
19Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
20Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
21Bán buôn cao su46694
22Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
23Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
24Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
25Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
26Bán buôn tổng hợp46900
27Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phạm Thị Oanh (Tên nước ngoài: PHAM THI OANH SERVICE TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315976187, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 72/2E Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Oanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp