Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
7Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
8Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
9Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
10Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
11Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
12Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
13Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
14Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
15Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
16Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
17Vận tải hành khách bằng taxi49312
18Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
19Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
22Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
23Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
24Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
25Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
26Vận tải đường ống49400
27Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
28Vận tải hành khách ven biển50111
29Vận tải hành khách viễn dương50112
30Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
31Vận tải hàng hóa ven biển50121
32Vận tải hàng hóa viễn dương50122
33Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
34Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
35Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
36Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
37Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
38Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
39Vận tải hành khách hàng không51100
40Vận tải hàng hóa hàng không51200
41Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
42Dịch vụ đại lý tàu biển52291
43Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
44Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
45Bưu chính53100
46Chuyển phát53200
47Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
48Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
49Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
50Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
51Dịch vụ ăn uống khác56290
52Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
53Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
54Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
55Đại lý du lịch79110
56Điều hành tua du lịch79120
57Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
58Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
59Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
60Dịch vụ điều tra80300
61Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
62Vệ sinh chung nhà cửa81210
63Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
64Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
65Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIETNAM ADVENTURE CYCLING (Tên nước ngoài: VIETNAM ADVENTURE CYCLING), Mã số thuế: 0315975472, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 8/33 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Thạch Thanh Sene, Số điện thoại: 0906679140, Địa chỉ: 8/33 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp