Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hannahhome (Tên nước ngoài: HANNAHHOME COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315974895, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 38 đường 31D, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HAPPY CENTER MÊ LINH

Mã số thuế: 0109580447

CÔNG TY TNHH HAPPY CELL

Mã số thuế: 0315891575

CÔNG TY TNHH HAPPY BEAUTY M&B;

Mã số thuế: 5801438210

CÔNG TY TNHH HAPPY BAKERY

Mã số thuế: 0315218585

CÔNG TY TNHH HAPPY ASEAN VIETNAM

Mã số thuế: 0314813461

CÔNG TY TNHH HAPPY AGENCY

Mã số thuế: 0315203162

CÔNG TY TNHH HAPPINESS OF CHILDREN

Mã số thuế: 6101279197

CÔNG TY TNHH HAPPI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109241726

CÔNG TY TNHH HAPOS

Mã số thuế: 0315185192

CÔNG TY TNHH HAPOLA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108325885

CÔNG TY TNHH HAPILAND

Mã số thuế: 0314952218

CÔNG TY TNHH HAPI NAM HÀ

Mã số thuế: 0316702622

CÔNG TY TNHH HAPI MEDIA

Mã số thuế: 0109743042

CÔNG TY TNHH HAPI FOOD

Mã số thuế: 0316445950

CÔNG TY TNHH HAPAPOLO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300906511

CÔNG TY TNHH HAPACKCO

Mã số thuế: 0108386422

CÔNG TY TNHH HAP CHEON

Mã số thuế: 2301157865

CÔNG TY TNHH HAOCHENG

Mã số thuế: 2400843801

CÔNG TY TNHH HAO YUAM

Mã số thuế: 3702936395

CÔNG TY TNHH HAO TIAN

Mã số thuế: 0109486772

CÔNG TY TNHH HANZ VIETNAM

Mã số thuế: 0314986136

CÔNG TY TNHH HANYU

Mã số thuế: 0316692318

CÔNG TY TNHH HANYANG KOREA VINA

Mã số thuế: 0109499161

CÔNG TY TNHH HANWOORI

Mã số thuế: 0801237716

CÔNG TY TNHH HANWOO INTERIOR

Mã số thuế: 0315957459

CÔNG TY TNHH HANVICO RENTAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108933315

CÔNG TY TNHH HANT TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0601157767

CÔNG TY TNHH HANSSEM VINA

Mã số thuế: 0108162849

CÔNG TY TNHH HANSOT

Mã số thuế: 0316893046

CÔNG TY TNHH HANSONS MINH HÀ

Mã số thuế: 0108948713

CÔNG TY TNHH HANSOL HOMEDECO VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400416532

CÔNG TY TNHH HANSHIN E&C VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314756502

CÔNG TY TNHH HANSAGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316776776

CÔNG TY TNHH HANRYU

Mã số thuế: 0401922844

CÔNG TY TNHH HANPRO1

Mã số thuế: 0109715165

CÔNG TY TNHH HANOTECH PLAS

Mã số thuế: 0314787998

CÔNG TY TNHH HANOILAND ART

Mã số thuế: 0108168671

CÔNG TY TNHH HANOI SUNGHO ELECTRONICS

Mã số thuế: 2400896930

CÔNG TY TNHH HANOI GHYUN SPORTS

Mã số thuế: 2400827091

CÔNG TY TNHH HANOI CONSULTANCY

Mã số thuế: 0108137747

CÔNG TY TNHH HANOI BOOKSTORE

Mã số thuế: 0109428604

CÔNG TY TNHH HANOFARM

Mã số thuế: 0108074416

CÔNG TY TNHH HANODA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108959779

CÔNG TY TNHH HANO

Mã số thuế: 0314935678

CÔNG TY TNHH HANO IMEX

Mã số thuế: 0108249070

CÔNG TY TNHH HANNY VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101881797

Tìm thông tin Doanh nghiệp