Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
3Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
4Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CHILL THÁI (Tên nước ngoài: CHILL THAI COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315974616, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 41 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Kim Oanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CHINCHIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313824703

CÔNG TY TNHH CHINASHIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201876982

CÔNG TY TNHH CHINA VIETNAM LAWS

Mã số thuế: 0108798592

CÔNG TY TNHH CHINA STEP

Mã số thuế: 0315511914

CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108750086

CÔNG TY TNHH CHINA ECOTEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 3501689555

CÔNG TY TNHH CHIN YOU CHANG

Mã số thuế: 3702474278

CÔNG TY TNHH CHIN MEDIA

Mã số thuế: 0313722229

CÔNG TY TNHH CHIN MEDIA

Mã số thuế: 0313392940

CÔNG TY TNHH CHIN HUNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201897735

CÔNG TY TNHH CHIN CHU

Mã số thuế: 3001806969

CÔNG TY TNHH CHIN CHIN

Mã số thuế: 0312340682

CÔNG TY TNHH CHIMNEY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108635485

CÔNG TY TNHH CHIMI

Mã số thuế: 5100470167

CÔNG TY TNHH CHIMART

Mã số thuế: 2301146870

CÔNG TY TNHH CHIMA SIMPSON

Mã số thuế: 0313085160

CÔNG TY TNHH CHIM ƯNG VÀNG

Mã số thuế: 0310185047

CÔNG TY TNHH CHIM ÉN

Mã số thuế: 0314326468

CÔNG TY TNHH CHIM ÉN

Mã số thuế: 0313410702

CÔNG TY TNHH CHIM ÉN

Mã số thuế: 0311794115

CÔNG TY TNHH CHIM YẾN PHÚC LỘC

Mã số thuế: 3801216542

CÔNG TY TNHH CHIM YẾN CỬU LONG

Mã số thuế: 1801615416

CÔNG TY TNHH CHIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 1300920345

CÔNG TY TNHH CHIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0315520323

CÔNG TY TNHH CHIM NHẠN BIỂN

Mã số thuế: 0401761026

CÔNG TY TNHH CHIM CẢNH THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0311977616

CÔNG TY TNHH CHIM CÁNH CỤT BAY

Mã số thuế: 0312389399

CÔNG TY TNHH CHIM CHÓC

Mã số thuế: 0314628317

CÔNG TY TNHH CHILL

Mã số thuế: 0316871010

CÔNG TY TNHH CHILLOUT

Mã số thuế: 0312832363

CÔNG TY TNHH CHILLED-LINES

Mã số thuế: 0316232335

CÔNG TY TNHH CHILLED-KIDS

Mã số thuế: 0316410570

CÔNG TY TNHH CHILL X

Mã số thuế: 3702768486

CÔNG TY TNHH CHILL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316075241

CÔNG TY TNHH CHILL VIỆT (NT)

Mã số thuế: 0315060637

Tìm thông tin Doanh nghiệp