Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
2Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
3Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
4Sản xuất linh kiện điện tử26100
5Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
6Sản xuất thiết bị truyền thông26300
7Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
8Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
9Sản xuất đồng hồ26520
10Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
11Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
12Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
15Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
18Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
19Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
20Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
21Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
22Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
23Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
24Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
25Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
26Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
27Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
28Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
29Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
30Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gafy (Tên nước ngoài: GAFY SERVICE TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315942678, được thành lập ngày 07/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 294C Trần Phú, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Quang Huỳnh Trần Đình Bảo

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp