Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
3Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
4Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ltptrans, Mã số thuế: 0315916653, được thành lập ngày 23/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 111/8/2/52 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI MAI KHANH

Mã số thuế: 0109534433

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ M.R.O B&P

Mã số thuế: 0314878130

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ M.BELLE

Mã số thuế: 0106979498

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỢI BÌNH AN

Mã số thuế: 3901256570

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU NGUYỄN

Mã số thuế: 0108124000

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU AN

Mã số thuế: 0109701980

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ TÙNG

Mã số thuế: 4201774931

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ NHÃ UYÊN

Mã số thuế: 3901317706

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ MINH SƠN

Mã số thuế: 1201588432

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÂM BUNGALOW

Mã số thuế: 1702232405

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUẬT TÁM

Mã số thuế: 2802805387

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUÂN TRẦN

Mã số thuế: 2901920140

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUXU TRAVEL

Mã số thuế: 1702229434

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUCKY STAR

Mã số thuế: 0316942335

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUCKY GAME

Mã số thuế: 0315483537

Tìm thông tin Doanh nghiệp