Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE BLACK BANH, Mã số thuế: 0315914575-001, được thành lập ngày 18/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 35 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Trọng Quí

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THINK IN A BOX

Mã số thuế: 0314142502-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THECOINDESK

Mã số thuế: 0314645175-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THEBLUETSHIRT

Mã số thuế: 0314294495-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THEBLUETSHIRT

Mã số thuế: 0314294495-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE-MIRA

Mã số thuế: 0313927297-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE-MIRA

Mã số thuế: 0313927297-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE WORLD

Mã số thuế: 0315678303-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE WIND

Mã số thuế: 0312594398-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE VENUS

Mã số thuế: 0315977504-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE VEANG

Mã số thuế: 0315857503-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE UTT

Mã số thuế: 0312951868-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE UTT

Mã số thuế: 0312951868-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE SUN COSMETICS

Mã số thuế: 0314906405-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE SHAMBALLA

Mã số thuế: 0315473384-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE SENATOR

Mã số thuế: 0314917774-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE SCENT

Mã số thuế: 0313719547-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ROOT COFFEE

Mã số thuế: 0311860047-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ROOT COFFEE

Mã số thuế: 0311860047-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE RETRO VIETNAM

Mã số thuế: 0314248989-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE QUALITY DECOR

Mã số thuế: 0315230663-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE NEST

Mã số thuế: 0310994249-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE MA DANG

Mã số thuế: 0201856707-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LÚA PROJECTS

Mã số thuế: 0314538303-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LIBRA HOUSE

Mã số thuế: 0314278856-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-007

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE HUMMINGBIRD

Mã số thuế: 0315412166-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE HIVE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314412396-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE GREENS

Mã số thuế: 0314190739-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE FLAVOR CONNECTION

Mã số thuế: 0310851924-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ENGLISH STUDIO

Mã số thuế: 0316025346-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE DUO

Mã số thuế: 0315371329-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE CRAFT HOUSE

Mã số thuế: 0314478975-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE COLOR PICTURE

Mã số thuế: 0315402802-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE CINEMA

Mã số thuế: 0313140421-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE BOK

Mã số thuế: 0316412962-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp