Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Xuất bản phần mềm5820
6Lập trình máy vi tính6201
7Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
8Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
9Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
10Cổng thông tin6312
11Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
12Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
13Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
14Cho thuê xe có động cơ7710
15Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
16Giáo dục thể thao và giải trí8551
17Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
18Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
19Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 14 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO EAGLE CORP, Mã số thuế: 0315809242-014, được thành lập ngày 16/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 455 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trường Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 15 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-012

CHI NHÁNH 15 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-016

CHI NHÁNH 14 CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT SKYWIN

Mã số thuế: 3901203628-015

CHI NHÁNH 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-022

CHI NHÁNH 14 CÔNG TY CỔ PHẦN NISO

Mã số thuế: 0313505746-014

CHI NHÁNH 14 - DOANH NGHIỆP TN HIỆP HƯNG

Mã số thuế: 1600383490-015

Tìm thông tin Doanh nghiệp