Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
2Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
3Xây dựng nhà để ở4101
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
6Hoạt động tư vấn quản lý7020
7Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
8Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
9Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
10Xây dựng nhà không để ở4102
11Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
12Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỒNG HƯNG, Mã số thuế: 0315789518, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÝ MINH HOÀNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC THÁI

Mã số thuế: 0107450241

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC THÁI GIA

Mã số thuế: 0316495327

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109401313

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0315764552

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC NINH XANH

Mã số thuế: 2301032383

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC NGỌC LINH

Mã số thuế: 0108481073

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC NAM GROUP 4.0

Mã số thuế: 0108422529

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC NAM - S

Mã số thuế: 3502455817

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC MỸ CHÂU

Mã số thuế: 0311491657

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC MINH HẢI

Mã số thuế: 0109550788

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC LONG BIÊN

Mã số thuế: 5300345156

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC KIM

Mã số thuế: 0106176941

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 0310989658

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 2802405879

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109474336

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HOÀNG SA

Mã số thuế: 0401670604

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC GIANG ECO

Mã số thuế: 2400849056

CÔNG TY CỔ PHẦN BẬC THANG XANH

Mã số thuế: 5801276464

CÔNG TY CỔ PHẦN BẦU TRỜI CHAO

Mã số thuế: 0313971987

Tìm thông tin Doanh nghiệp