Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
3Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
4Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
5Bán mô tô, xe máy4541
6Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
9Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
10Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
18Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
19Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
20Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LỢI DECOR (Tên nước ngoài: DAI LOI DECOR COMPANY), Mã số thuế: 0315789437, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 07 Đường 15, Khu phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TẤN DUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI THANH NET

Mã số thuế: 0310469514

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 4900507985

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI QUỐC ĐÔNG

Mã số thuế: 0401777315

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 3702547046

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI QUANG PHÚ

Mã số thuế: 0401792105

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI QUANG PHÁT

Mã số thuế: 3702623378

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI QUANG MINH

Mã số thuế: 2802745843

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 3602284594

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚC THIỆN

Mã số thuế: 0311946470

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚC LS

Mã số thuế: 4900778738

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚC LS

Mã số thuế: 4900651523

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚ LỢI

Mã số thuế: 6400176697

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT TÀI

Mã số thuế: 3602352981

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT STEEL

Mã số thuế: 3401191942

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0310846730

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT LỘC 68

Mã số thuế: 4900781272

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT LS

Mã số thuế: 4900781427

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT CƯỜNG

Mã số thuế: 3602269490

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT 86

Mã số thuế: 2802799743

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHONG

Mã số thuế: 5701844057

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHONG THỦY

Mã số thuế: 2700716385

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHONG DANH

Mã số thuế: 3702547582

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC NGUYÊN

Mã số thuế: 1101835180

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGƯ NGHIỆP

Mã số thuế: 2200724028

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGÀN XANH

Mã số thuế: 3901222719

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: 2700881438

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGHĨA 589

Mã số thuế: 4900878669

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NAM VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500986086

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NAM TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500536373

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NAM THÀNH

Mã số thuế: 3701761921

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NAM KON TUM

Mã số thuế: 6101277626

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NAM HÙNG

Mã số thuế: 0401852900

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI MỘC LINH

Mã số thuế: 0401797495

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI MINH PHÁT

Mã số thuế: 3602270143

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI MINH NAM

Mã số thuế: 4001198060

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI MINH KON TUM

Mã số thuế: 6101254805

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI MINH COFFEE

Mã số thuế: 6001682652

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 6200110353

Tìm thông tin Doanh nghiệp