Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Lập trình máy vi tính6201
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
10Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
11Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
13Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
14Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
15Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
16Quảng cáo7310
17Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
18Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHỞI NGUYÊN (Tên nước ngoài: KHOI NGUYEN IRIS CO.,LTD), Mã số thuế: 0315789074, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 80/5F ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THÚY LIỄU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG HIỆP

Mã số thuế: 0313185567

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÉP NS

Mã số thuế: 2301029535

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÂN THIỆN

Mã số thuế: 0315567392

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÂN HỮU

Mã số thuế: 0312674011

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI VŨ

Mã số thuế: 0313560659

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI TƯỜNG

Mã số thuế: 0201634380

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI TÔN

Mã số thuế: 0109498658

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI TUẤN

Mã số thuế: 0107372025

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI THỊNH

Mã số thuế: 0312516110

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SƠN

Mã số thuế: 2901719474

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI QUANG

Mã số thuế: 0313363837

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI PHÚC

Mã số thuế: 0107561336

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI NGUYỄN

Mã số thuế: 0313840261

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI MINH

Mã số thuế: 0105954959

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI HIỂN

Mã số thuế: 0107729500

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0309919092

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI AN

Mã số thuế: 0106458784

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI AN PHÁT

Mã số thuế: 3502277730

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 2802810926

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH ĐÔNG

Mã số thuế: 0312524834

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH VŨ

Mã số thuế: 0201272853

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH VĨNH

Mã số thuế: 3502249268

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH VIỆT

Mã số thuế: 3502290308

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH TÀI

Mã số thuế: 0312525193

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0106796688

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH TRANG

Mã số thuế: 0106223447

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0900604533

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0102043944

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH NHI

Mã số thuế: 3702657384

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH MẬU

Mã số thuế: 0312280289

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH MINH

Mã số thuế: 0106332277

Tìm thông tin Doanh nghiệp