Ngành nghề kinh doanh

1Thoát nước và xử lý nước thải3700
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
3Bán buôn thực phẩm4632
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
5Bán buôn đồ uống4633
6Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIO VICTORY (Tên nước ngoài: BIO VICTORY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315789028, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 195/8 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ HOÀNG ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Thoát nước và xử lý nước thải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BRA

Mã số thuế: 3502417353

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BPM

Mã số thuế: 0314436037

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOSON

Mã số thuế: 0109408894

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BONANZA

Mã số thuế: 0108275747

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOM BO

Mã số thuế: 3801036620

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOB

Mã số thuế: 0313395740

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BNV

Mã số thuế: 0314344097

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BMT

Mã số thuế: 2901899636

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BMG

Mã số thuế: 0312564026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BM LAND

Mã số thuế: 0107471298

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BLUE ONE

Mã số thuế: 0314427466

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BLUE BAY

Mã số thuế: 0315445877

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BLG

Mã số thuế: 2301143968

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITEXCO

Mã số thuế: 0106859289

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT HOME

Mã số thuế: 0107348576

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIS

Mã số thuế: 0312709803

Tìm thông tin Doanh nghiệp