Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
2Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Hoạt động nhiếp ảnh7420
9Hoạt động hậu kỳ5912
10Quảng cáo7310
11Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ ARROW FLYCAM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH DV KT VÀ TB ARROW FLYCAM), Mã số thuế: 0315788994, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại A12/6C Đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KIỀU MINH THỐNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp