Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch7912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DU LỊCH TOÀN CẢNH (Tên nước ngoài: PANORAMA DESTINATION), Mã số thuế: 0315788948, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà RENATO DOMINI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KVF GLOBAL

Mã số thuế: 0108741638

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KS PLAZA

Mã số thuế: 0311266972

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KOVA EVERPAINT

Mã số thuế: 0104769350

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KK

Mã số thuế: 5901122820

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH JAPAN PHARMA

Mã số thuế: 0315138682

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH JANA

Mã số thuế: 0108993258

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ISS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312407922

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH INCO FUJI

Mã số thuế: 0901003888

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HTK

Mã số thuế: 0801316358

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HOH

Mã số thuế: 3702555287

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HOA NAM

Mã số thuế: 2901205944

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HISG

Mã số thuế: 0105084832

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HIRAIWA - NSN

Mã số thuế: 0108018669

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HIRAIWA - NSN

Mã số thuế: 0107576910

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HANOI WESTGATE

Mã số thuế: 0106399200

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH FUSIN-DRAGON

Mã số thuế: 3603171466

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH FLV

Mã số thuế: 3702787785

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ESTELLA

Mã số thuế: 0312594937

Tìm thông tin Doanh nghiệp