Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
2Giáo dục tiểu học8521
3Giáo dục trung học cơ sở8522
4Xuất bản phần mềm5820
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
8Giáo dục trung học phổ thông8523
9Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
10Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
11Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH NGỮ DU HỌC WESTERN SYDNEY (Tên nước ngoài: WESTERN SYDNEY ENGLISH SCHOOL), Mã số thuế: 0315788810, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ ANH LUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CỬU PHÁT

Mã số thuế: 3603570340

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CỬU HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900932936

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0401382074

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CÔNG

Mã số thuế: 0401491210

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CHẤN

Mã số thuế: 0316111429

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CHÂN

Mã số thuế: 0314113364

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CHIỀU

Mã số thuế: 1001209750

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CHINH PHÁT

Mã số thuế: 3901248065

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CHI LÂM VN

Mã số thuế: 3603281490

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CHANH

Mã số thuế: 2500388419

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CA

Mã số thuế: 5801304513

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẮC

Mã số thuế: 2400898487

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢY

Mã số thuế: 4101434272

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO

Mã số thuế: 3701796709

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO TRÂM

Mã số thuế: 0311769831

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO PHÁT

Mã số thuế: 0102030345

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO LONG

Mã số thuế: 3702265524

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO HÂN

Mã số thuế: 5701989743

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO BMT

Mã số thuế: 6001684681

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẠCH

Mã số thuế: 2600982993

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÍNH

Mã số thuế: 2600977062

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÍCH

Mã số thuế: 4101267416

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÌNH TẤN

Mã số thuế: 0314213383

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0401500592

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 3702381231

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 1601289677

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÌNH AN

Mã số thuế: 0801185271

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BÁCH CHIẾN

Mã số thuế: 0401837532

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH VINA

Mã số thuế: 0314579187

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH SƠN

Mã số thuế: 6001392093

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH SKAI

Mã số thuế: 5500598549

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH QN

Mã số thuế: 5701836031

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH PHÁT

Mã số thuế: 4000925891

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH PHÁP

Mã số thuế: 0105624527

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH PHARM

Mã số thuế: 2500579526

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH NGỮ WOW

Mã số thuế: 1702140708

Tìm thông tin Doanh nghiệp