Ngành nghề kinh doanh

1Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
2Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEAUTY LOUNGE (Tên nước ngoài: BEAUTY LOUNGE), Mã số thuế: 0315788761, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 40 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRANG THU HIỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BHC

Mã số thuế: 6200061385

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BG 259

Mã số thuế: 2400842854

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BETOGOO

Mã số thuế: 0313986302

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEPRO

Mã số thuế: 0315659124

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEOS

Mã số thuế: 3800655201

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BENSHOP

Mã số thuế: 0314041060

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEN CHI

Mã số thuế: 0309818778

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BELL

Mã số thuế: 0312764434

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BELLA

Mã số thuế: 2901789658

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BELEM

Mã số thuế: 0600802439

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BELECO

Mã số thuế: 1801704465

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BELA

Mã số thuế: 0401536373

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEEVIET

Mã số thuế: 1801238905

Tìm thông tin Doanh nghiệp