Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
4Dịch vụ ăn uống khác5629
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
7Bán buôn thực phẩm4632
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Hoạt động tư vấn quản lý7020
13Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
14Bán buôn đồ uống4633
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KPS (Tên nước ngoài: KPS INVEST), Mã số thuế: 0315788754, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 22 Hồ Huấn Nghiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN LÊ MAI THI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT 4D

Mã số thuế: 0102030335

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 0311591725

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỲ NHÂN

Mã số thuế: 0313760947

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỲ NAM

Mã số thuế: 0106977638

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỲ DUYÊN

Mã số thuế: 0109080370

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỲ ANH

Mã số thuế: 0401857779

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ K

Mã số thuế: 0112035342

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KY LAN GROUP

Mã số thuế: 0108859238

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KTG

Mã số thuế: 0901090288

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KTC

Mã số thuế: 0313199760

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KTB

Mã số thuế: 1001209461

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KT HOMES

Mã số thuế: 0314671915

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KSB

Mã số thuế: 3702838077

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KRONNE

Mã số thuế: 0107743784

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KRIS

Mã số thuế: 0106235499

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KP

Mã số thuế: 4201848125

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KP

Mã số thuế: 0312959497

Tìm thông tin Doanh nghiệp