Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Quảng cáo7310
3Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
4Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
5Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
6Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
7Giáo dục thể thao và giải trí8551
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
9Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
10Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
11Hoạt động thể thao khác9319
12In ấn1811
13Dịch vụ liên quan đến in1812
14Sao chép bản ghi các loại1820
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
17Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
18Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUEEN (Tên nước ngoài: QUEEN FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD), Mã số thuế: 0315788698, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HUỲNH HIỆP

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VISA

Mã số thuế: 3301657436

Tìm thông tin Doanh nghiệp