Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân8010
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ A&E, Mã số thuế: 0315788680, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 224/68 Bến Vân Đồn, Phường 05, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN PHÁT HUY, Số điện thoại: 0983232627, Địa chỉ: 224/68 Bến Vân Đồn, Phường 05, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AMC

Mã số thuế: 0107636912

Tìm thông tin Doanh nghiệp