Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
7Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
11Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
12Dịch vụ đóng gói8292
13Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SG QUÝ NAM (Tên nước ngoài: QUY NAM CO.,LTD), Mã số thuế: 0315788659, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THANH SANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SGE-SOLAR

Mã số thuế: 2400870259

CÔNG TY TNHH SGE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108900912

CÔNG TY TNHH SGDECOR

Mã số thuế: 0314002054

CÔNG TY TNHH SGD INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316912429

CÔNG TY TNHH SGD ESPORTS

Mã số thuế: 6001672982

CÔNG TY TNHH SGCARE

Mã số thuế: 0312151389

CÔNG TY TNHH SGCAM

Mã số thuế: 0315771655

CÔNG TY TNHH SGC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313016086

CÔNG TY TNHH SGC ONLINE

Mã số thuế: 0313195967

CÔNG TY TNHH SGC NAM VIỆT LUẬT

Mã số thuế: 0311504458

CÔNG TY TNHH SGBG

Mã số thuế: 0314410053

CÔNG TY TNHH SGB MEDIA

Mã số thuế: 0315059455

CÔNG TY TNHH SGAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313368095

CÔNG TY TNHH SG1TECH VINA

Mã số thuế: 0201967118

CÔNG TY TNHH SG18

Mã số thuế: 0315579278

CÔNG TY TNHH SG1000

Mã số thuế: 0316283749

CÔNG TY TNHH SG&T VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108871468

CÔNG TY TNHH SG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0314344072

CÔNG TY TNHH SG ĐÔNG Á

Mã số thuế: 0311760684

CÔNG TY TNHH SG ĐÔNG TIẾN

Mã số thuế: 0311165540

CÔNG TY TNHH SG WORKSPACE

Mã số thuế: 0315666844

CÔNG TY TNHH SG VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0106659674

CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313278437

CÔNG TY TNHH SG VINA

Mã số thuế: 2400621100

CÔNG TY TNHH SG TÍN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 0315501338

CÔNG TY TNHH SG TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0316625865

CÔNG TY TNHH SG TÂN MINH LONG

Mã số thuế: 0316448045

CÔNG TY TNHH SG TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 0313227873

CÔNG TY TNHH SG TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 0314428526

CÔNG TY TNHH SG TRADING

Mã số thuế: 0316061778

CÔNG TY TNHH SG THỊ THỰC

Mã số thuế: 0314040268

CÔNG TY TNHH SG THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0315132698

CÔNG TY TNHH SG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0314385199

CÔNG TY TNHH SG THÀNH VINH

Mã số thuế: 0313837371

CÔNG TY TNHH SG THÀNH DANH

Mã số thuế: 0311001655

CÔNG TY TNHH SG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0311997700

CÔNG TY TNHH SG THIÊN BÌNH

Mã số thuế: 0313842519

CÔNG TY TNHH SG TECH

Mã số thuế: 2400895969

CÔNG TY TNHH SG TECHSOFT

Mã số thuế: 0315963283

CÔNG TY TNHH SG TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301081214

CÔNG TY TNHH SG TECH VIET NAM

Mã số thuế: 0700827282

CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313407989

CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313166148

CÔNG TY TNHH SG SAFETY VINA

Mã số thuế: 0315134053

CÔNG TY TNHH SG SAFETY VINA

Mã số thuế: 0314210093

CÔNG TY TNHH SG SAFEGUARDS

Mã số thuế: 0106255128

CÔNG TY TNHH SG RIVER THANH TÚ

Mã số thuế: 0315634472

Tìm thông tin Doanh nghiệp