Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
2Giáo dục nghề nghiệp8532
3Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
4Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EKA (Tên nước ngoài: EKA EDUCATION JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315788338, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 168 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lăng Thị Tố Quyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GITIHUB

Mã số thuế: 0108666719

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GIGA

Mã số thuế: 0107069501

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GELA

Mã số thuế: 0313334427

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GEE

Mã số thuế: 0109557568

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GCI

Mã số thuế: 0108880279

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GALILEO

Mã số thuế: 0108024341

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FUTAGO

Mã số thuế: 0401849256

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FPF

Mã số thuế: 0314489800

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FERMAT

Mã số thuế: 0109150243

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FELIXAS

Mã số thuế: 0107301962

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FBT

Mã số thuế: 4201653158

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FANTA

Mã số thuế: 0107734892

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESUN

Mã số thuế: 0105904450

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EPT

Mã số thuế: 0901052596

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EPOCH

Mã số thuế: 0401515422

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EMATHS

Mã số thuế: 2500591869

Tìm thông tin Doanh nghiệp