Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
10Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
14Bán buôn gạo4631
15Xây dựng công trình đường bộ4212
16Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
17Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
18Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
20Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
21Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
22Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
23Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
24Bốc xếp hàng hóa5224
25Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỔ MỘC (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TM DV THỔ MỘC), Mã số thuế: 0315788218, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 294 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯỜNG HUỲNH KHA, Số điện thoại: 0939343555, Địa chỉ: 294 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp