Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Hoàn thiện công trình xây dựng4330
3Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
6Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
7Sản xuất các cấu kiện kim loại2511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LINH ĐÔNG (Tên nước ngoài: LINH DONG MECHANICAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315788200, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 34 Đường 26, Kp.7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ SẮC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LẮP MÁY M&C

Mã số thuế: 2802473822

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0402088445

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LƯƠNG GIA

Mã số thuế: 3603415151

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LƯU NGUYỄN

Mã số thuế: 0316196214

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÝ MINH

Mã số thuế: 3702872656

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÝ BÍNH

Mã số thuế: 5701416284

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ ĐỨC

Mã số thuế: 2901864866

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ VĂN

Mã số thuế: 3603365870

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ TUẤN

Mã số thuế: 3702602402

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 1201601404

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ THANH

Mã số thuế: 0314747628

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ HẢI

Mã số thuế: 3603503471

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ HÀ

Mã số thuế: 3100820611

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ GIANG

Mã số thuế: 2802576747

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ BỘ

Mã số thuế: 0313992218

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÂM TÍN PHÁT

Mã số thuế: 3603707411

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÂM RÂU

Mã số thuế: 2902060554

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÂM HẢI MINH

Mã số thuế: 0316223845

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÂM HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 3702725644

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG VIỆT

Mã số thuế: 0312062379

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3603651021

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG THỊNH

Mã số thuế: 2901556854

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG THÀNH VINA

Mã số thuế: 2300982375

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0312813843

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG PHỤNG

Mã số thuế: 3501567109

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG PHÁT TÀI

Mã số thuế: 4201732321

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG LÂM

Mã số thuế: 0901076244

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0313446995

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG CHÂU

Mã số thuế: 0315965410

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG BÌNH

Mã số thuế: 4101574858

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LOBORO

Mã số thuế: 0316142628

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LIÊN Á

Mã số thuế: 0311591683

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LIÊN VIỆT

Mã số thuế: 3702638007

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 0312439378

Tìm thông tin Doanh nghiệp