Ngành nghề kinh doanh

1Bốc xếp hàng hóa5224
2Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Chuẩn bị mặt bằng4312
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
14Dịch vụ đóng gói8292
15Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỐC XẾP HOÀNG HẢI (Tên nước ngoài: HOANG HAI STEVEDORING SERVICE CO., LTD), Mã số thuế: 0315788144, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 2144/17A Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN MINH HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bốc xếp hàng hóa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAO PHÚC

Mã số thuế: 3602476698

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAO PHONG

Mã số thuế: 0601111716

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAO NGUYỄN

Mã số thuế: 0311215946

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAO GIA

Mã số thuế: 3401111217

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAO GIA (NTNN)

Mã số thuế: 3401197084

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CANEGI

Mã số thuế: 0108059312

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAMAU BROKERS

Mã số thuế: 2001334418

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAM RANH

Mã số thuế: 4201623114

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CALITOUR

Mã số thuế: 0315640765

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAFE VUI

Mã số thuế: 0109414175

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAFE SKYLAR

Mã số thuế: 0315825029

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAFE SAO

Mã số thuế: 0313694162

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAFE GIA BẢO

Mã số thuế: 0313414182

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAF VIỆT NAM

Mã số thuế: 3301673974

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106277851

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ C.T

Mã số thuế: 0315296858

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ C&C

Mã số thuế: 0312074293

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỘ HÀ

Mã số thuế: 2802550428

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỐN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0310201676

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỐN MÙA

Mã số thuế: 0104569739

Tìm thông tin Doanh nghiệp