Ngành nghề kinh doanh

1Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
2Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639
3Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
6Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LAVIAN SPA (Tên nước ngoài: LAVIAN SPA CO,.LTD), Mã số thuế: 0315787662, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 65B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIM SANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LAX CARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316210772

CÔNG TY TNHH LAWSOC

Mã số thuế: 0313593534

CÔNG TY TNHH LAWRENCE

Mã số thuế: 0312871933

CÔNG TY TNHH LAWRENCE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316462579

CÔNG TY TNHH LAWRA

Mã số thuế: 0316854801

CÔNG TY TNHH LAWNET

Mã số thuế: 0314641068

CÔNG TY TNHH LAWNET

Mã số thuế: 0313293259

CÔNG TY TNHH LAWNET

Mã số thuế: 0310594748

CÔNG TY TNHH LAWMAKER VIET NAM

Mã số thuế: 0314270046

CÔNG TY TNHH LAWLINK

Mã số thuế: 0310562383

CÔNG TY TNHH LAWJOY

Mã số thuế: 0315629747

CÔNG TY TNHH LAWA

Mã số thuế: 0314240806

CÔNG TY TNHH LAW2B

Mã số thuế: 0109167688

CÔNG TY TNHH LAW PLUS

Mã số thuế: 0315335715

CÔNG TY TNHH LAW OF JULY

Mã số thuế: 0108809237

CÔNG TY TNHH LAW FOR LIFE

Mã số thuế: 0315789370

CÔNG TY TNHH LAW CHANNEL

Mã số thuế: 0316074463

CÔNG TY TNHH LAW AND CO

Mã số thuế: 0107608062

CÔNG TY TNHH LAW & LAND

Mã số thuế: 0314457485

CÔNG TY TNHH LAVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109415605

CÔNG TY TNHH LAVRUSHKA

Mã số thuế: 4201750313

CÔNG TY TNHH LAVODOTA FOODS

Mã số thuế: 1402129894

CÔNG TY TNHH LAVI

Mã số thuế: 2001149729

CÔNG TY TNHH LAVITI

Mã số thuế: 0316361309

CÔNG TY TNHH LAVITE

Mã số thuế: 0316286549

CÔNG TY TNHH LAVITE

Mã số thuế: 0314090981

CÔNG TY TNHH LAVITEK

Mã số thuế: 0314198576

CÔNG TY TNHH LAVITECH

Mã số thuế: 0315321127

CÔNG TY TNHH LAVITE BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3400861464

CÔNG TY TNHH LAVITA

Mã số thuế: 0313597320

CÔNG TY TNHH LAVITA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106243700

CÔNG TY TNHH LAVISTA

Mã số thuế: 0104765229

CÔNG TY TNHH LAVISSON

Mã số thuế: 2901406016

CÔNG TY TNHH LAVIS TRAVEL

Mã số thuế: 0313635181

CÔNG TY TNHH LAVIS BROTHERS COATING

Mã số thuế: 3702545391

CÔNG TY TNHH LAVINIA

Mã số thuế: 0107367755

CÔNG TY TNHH LAVINA

Mã số thuế: 0401495790

CÔNG TY TNHH LAVILAND

Mã số thuế: 0201959815

CÔNG TY TNHH LAVILA PHƯỚC KIÊN

Mã số thuế: 0314499781

CÔNG TY TNHH LAVILA MARINA CAM RANH BAY

Mã số thuế: 0315087685

CÔNG TY TNHH LAVIFEED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901049353

CÔNG TY TNHH LAVIFARM

Mã số thuế: 0315277358

CÔNG TY TNHH LAVIFARM TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100645936

CÔNG TY TNHH LAVIFARM CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801683335

CÔNG TY TNHH LAVIEGIFT

Mã số thuế: 0313053232

CÔNG TY TNHH LAVIE NEST

Mã số thuế: 0315486545

CÔNG TY TNHH LAVIE EN SPA

Mã số thuế: 0315932359

CÔNG TY TNHH LAVIE DECOR

Mã số thuế: 0316617092

CÔNG TY TNHH LAVIE BEAUTY

Mã số thuế: 0316497892

CÔNG TY TNHH LAVICO

Mã số thuế: 0315726476

Tìm thông tin Doanh nghiệp