Ngành nghề kinh doanh

1Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI VÀ CÔN TRÙNG GIAO ANH, Mã số thuế: 0315787581, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 6/2 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN QUAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN TRÍ VIỆT

Mã số thuế: 0312377876

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0311911654

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN TMĐT

Mã số thuế: 2400768946

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN THUẬN NHI

Mã số thuế: 0311054833

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN THIÊN HÀ

Mã số thuế: 0315590627

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN SONG KIM

Mã số thuế: 0314012574

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN SIÊU SAO

Mã số thuế: 0106134518

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN PEI

Mã số thuế: 0311728472

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN OHI

Mã số thuế: 3301632230

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN NEWSHOP

Mã số thuế: 0313713376

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN DZUII

Mã số thuế: 0106093685

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN DTP (NTNN)

Mã số thuế: 0316136039

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN BUTA

Mã số thuế: 2901734659

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN 3F

Mã số thuế: 0316484879

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN 24H

Mã số thuế: 0108746185

CÔNG TY TNHH TRỰC QUÂN

Mã số thuế: 0311439336

CÔNG TY TNHH TRỰC NGỌC

Mã số thuế: 1402150776

CÔNG TY TNHH TRỰC NGUYÊN NGUYỄN

Mã số thuế: 3702729649

CÔNG TY TNHH TRỰC GIÁC

Mã số thuế: 0312790297

CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0312338450

CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 2700907277

Tìm thông tin Doanh nghiệp