Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH RICHSTAR LAND (Tên nước ngoài: RICHSTAR LAND CO.,LTD), Mã số thuế: 0315787510, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 2/110/8 ông ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THỊ NGA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH RIKEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702304798

CÔNG TY TNHH RIKEN MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 0309728179

CÔNG TY TNHH RIKEN ENVIROMENTAL SYSTEM

Mã số thuế: 0900766118-004

CÔNG TY TNHH RIKAGAKU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108024817

CÔNG TY TNHH RIKA THÀNH VINH

Mã số thuế: 4500626709

CÔNG TY TNHH RIKA BÌNH MINH

Mã số thuế: 0315454381

CÔNG TY TNHH RIJK ZWAAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314335487

CÔNG TY TNHH RIGHTS VN

Mã số thuế: 0402017821

CÔNG TY TNHH RIGHTMARKET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314549432

CÔNG TY TNHH RIGHT MOVE

Mã số thuế: 4201645728

CÔNG TY TNHH RIGHT FOODS

Mã số thuế: 0312325268

CÔNG TY TNHH RIGHT BRAIN

Mã số thuế: 0311897978

CÔNG TY TNHH RIGHT AWAKE

Mã số thuế: 5801445271

CÔNG TY TNHH RIGEL

Mã số thuế: 0311777896

CÔNG TY TNHH RIGEL TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0314577750

CÔNG TY TNHH RIGEL TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0314159369

CÔNG TY TNHH RIGE CREATIVE STUDIO

Mã số thuế: 0313147480

CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Mã số thuế: 0316649305

CÔNG TY TNHH RIEKE PACKAGING VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701799403

CÔNG TY TNHH RIECKERMANN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108767428

CÔNG TY TNHH RIECKERMANN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105458446

CÔNG TY TNHH RIECKERMANN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105458446-001

CÔNG TY TNHH RIDO

Mã số thuế: 0312035752

CÔNG TY TNHH RIDERCAM

Mã số thuế: 0314309455

CÔNG TY TNHH RIDE-ON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316110908

CÔNG TY TNHH RIDE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3100999990

CÔNG TY TNHH RIDDERLAND

Mã số thuế: 0316628055

CÔNG TY TNHH RID VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601199439

CÔNG TY TNHH RICO

Mã số thuế: 0313411801

CÔNG TY TNHH RICOTACO

Mã số thuế: 0315701880

CÔNG TY TNHH RICOSHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105832132

CÔNG TY TNHH RICOM

Mã số thuế: 0314704342

CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311179208

CÔNG TY TNHH RICOH HCM

Mã số thuế: 0313274841

CÔNG TY TNHH RICO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107038528

CÔNG TY TNHH RICKY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107788880

CÔNG TY TNHH RICKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316524345

CÔNG TY TNHH RICKEN FLOWER

Mã số thuế: 0315273360

CÔNG TY TNHH RICKBUY

Mã số thuế: 0314544988

CÔNG TY TNHH RICHWORK HOLDINGS

Mã số thuế: 0109557536

CÔNG TY TNHH RICHWOOD ASIA

Mã số thuế: 0316208653

CÔNG TY TNHH RICHTHUY

Mã số thuế: 0312239851

CÔNG TY TNHH RICHSTAR

Mã số thuế: 0314532848

Tìm thông tin Doanh nghiệp