Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
3Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VÕ PHƯƠNG ANH (Tên nước ngoài: VO PHUONG ANH TELECOM CO.,LTD), Mã số thuế: 0315786940, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 916 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN PHƯƠNG PHƯƠNG NGUYỆT, Số điện thoại: 0977467577, Địa chỉ: 916 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐĂNG MINH

Mã số thuế: 0107919854

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 0107918402

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐÔNG KHÔI

Mã số thuế: 0315591740

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐÌNH QUANG

Mã số thuế: 1001120037

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 2901614457

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ÁNH SÁNG

Mã số thuế: 0106087868

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG Á ĐÔNG

Mã số thuế: 0107434426

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG YẾN CHÂU

Mã số thuế: 0104584864

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG Y-COM

Mã số thuế: 0107860914

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XUÂN THỦY

Mã số thuế: 1001119881

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 1001119867

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XUÂN QUANG

Mã số thuế: 0316091035

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XUÂN NGHI

Mã số thuế: 3603476468

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XUÂN HÀ

Mã số thuế: 0401621029

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XANH

Mã số thuế: 0310258168

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VỆ GIANG

Mã số thuế: 0312320823

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VẠN PHÚ

Mã số thuế: 0313332042

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0105304157

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VŨ HOÀNG

Mã số thuế: 2802477030

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0310549939

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 0313783831

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĨNH CHI

Mã số thuế: 0106683980

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĨNH BÌNH

Mã số thuế: 0311926227

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĨ ĐẠI

Mã số thuế: 6001391646

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĂN TIẾN

Mã số thuế: 0109203978

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĂN PHÚ

Mã số thuế: 0109249563

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĂN CHI

Mã số thuế: 4101490446

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĂN BẢN

Mã số thuế: 1001119377

Tìm thông tin Doanh nghiệp