Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Trồng cây ăn quả0121
8Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
13Chăn nuôi gia cầm0146

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC VÀNG (Tên nước ngoài: GOLDEN PHARMACY JSC), Mã số thuế: 0315786080, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1A251 Trần Văn Giàu, ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH NGỌC DƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103042532

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT N&N

Mã số thuế: 0316003705

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT LAND

Mã số thuế: 2901860678

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIVA

Mã số thuế: 0313695938

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ U&I

Mã số thuế: 3702363659

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TỐI ƯU

Mã số thuế: 0401599951

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TẰM

Mã số thuế: 0109180311

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TRONG NHÀ

Mã số thuế: 0316763632

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THẦU VÀNG

Mã số thuế: 0313740877

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THẢO MỘC

Mã số thuế: 0316296843

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THĂNG LONG

Mã số thuế: 2802920238

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP VIKOR

Mã số thuế: 1001207030

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP NNTN

Mã số thuế: 0109511066

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÁI (NTNN)

Mã số thuế: 0314888481

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0311792284

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC XANH

Mã số thuế: 0314057007

Tìm thông tin Doanh nghiệp