Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES XINYUANJIA VIỆT NAM (Tên nước ngoài: XINYUANJIA VIỆT NAM), Mã số thuế: 0315786034, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu nhà ở Khang An, Số nhà 23, Đường số 6, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG VĂN DƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH EPC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107290492

CÔNG TY TNHH EPC THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 1001188074

CÔNG TY TNHH EPC ENERGY LTA

Mã số thuế: 4300863910

CÔNG TY TNHH EPAYSOFT

Mã số thuế: 0106041912

CÔNG TY TNHH EPARK

Mã số thuế: 0108028177

CÔNG TY TNHH EPAC

Mã số thuế: 0312176400

CÔNG TY TNHH EP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105463608

CÔNG TY TNHH EOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108296578

CÔNG TY TNHH EOS VINA

Mã số thuế: 0901000238

CÔNG TY TNHH EOS TECH

Mã số thuế: 0315500165

CÔNG TY TNHH EONYANG BULGOGI

Mã số thuế: 0315794966

CÔNG TY TNHH EONE HÀN QUỐC

Mã số thuế: 0402087191

CÔNG TY TNHH EON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107509583

CÔNG TY TNHH EON ASIAPAC

Mã số thuế: 0316932827

CÔNG TY TNHH EOIN MANI

Mã số thuế: 0313929618

CÔNG TY TNHH EOIN MANI SHOPPING

Mã số thuế: 5200919047

CÔNG TY TNHH EOIN MANI SHOPPING MAX

Mã số thuế: 2601045016

CÔNG TY TNHH EOIN MANI KOREA MART

Mã số thuế: 5200900215

CÔNG TY TNHH EOGAS

Mã số thuế: 4601572947

CÔNG TY TNHH EOFFICES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314184485

CÔNG TY TNHH EOERDOOR

Mã số thuế: 0313520543

CÔNG TY TNHH EOAS VIETNAM

Mã số thuế: 0316568945

CÔNG TY TNHH EO55

Mã số thuế: 0314465729

CÔNG TY TNHH EO VINA

Mã số thuế: 2500479680

CÔNG TY TNHH EO VIET NAM

Mã số thuế: 0313830087

CÔNG TY TNHH EO TECHNICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300846076

CÔNG TY TNHH EO BIỂN XANH

Mã số thuế: 3401114472

CÔNG TY TNHH ENZYMA

Mã số thuế: 0105041518

CÔNG TY TNHH ENZY FOOD

Mã số thuế: 0402035066

CÔNG TY TNHH ENZY FOODS

Mã số thuế: 0402107313

CÔNG TY TNHH ENZO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603723276

CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Mã số thuế: 0315521415

CÔNG TY TNHH ENYO

Mã số thuế: 1801632348

CÔNG TY TNHH ENYAG SOLUTION

Mã số thuế: 2601041533

CÔNG TY TNHH ENXICO

Mã số thuế: 0108641513

CÔNG TY TNHH ENVZONE

Mã số thuế: 0313957171

CÔNG TY TNHH ENVO

Mã số thuế: 0316528773

CÔNG TY TNHH ENVITRADE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316638046

CÔNG TY TNHH ENVITEK

Mã số thuế: 0311131012

CÔNG TY TNHH ENVITEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106157089

CÔNG TY TNHH ENVITECH

Mã số thuế: 0106736632

CÔNG TY TNHH ENVITA VI NA

Mã số thuế: 0312153259

CÔNG TY TNHH ENVISIONRECRUIT

Mã số thuế: 0313235338

CÔNG TY TNHH ENVISION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312912442

CÔNG TY TNHH ENVIRTECH

Mã số thuế: 0109216871

CÔNG TY TNHH ENVIRO

Mã số thuế: 0314170450

CÔNG TY TNHH ENVIROSAFE HABITATS

Mã số thuế: 3502298843

Tìm thông tin Doanh nghiệp