Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo7310
2Xuất bản phần mềm5820
3Lập trình máy vi tính6201
4Hoạt động tư vấn quản lý7020
5Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
6Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
7Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
8Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MINH KHANG (Tên nước ngoài: MINH KHANG SOLUTIONS CO.,LTD), Mã số thuế: 0315785827, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 45/8 Đường Số 10, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THANH THẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÃ VẠCH

Mã số thuế: 0108824700

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÂY VÀNG

Mã số thuế: 0311260931

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÁY GF

Mã số thuế: 0107662895

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MTH

Mã số thuế: 0106237369

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MOI

Mã số thuế: 0312170543

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MK

Mã số thuế: 0315787479

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MINH TƯỜNG

Mã số thuế: 0314664731

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MINH NGHIỆP

Mã số thuế: 0314305429

Tìm thông tin Doanh nghiệp