Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
3Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313
4Sửa chữa thiết bị điện3314
5Thu gom rác thải không độc hại3811
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
7Tái chế phế liệu3830
8Xây dựng nhà để ở4101
9Xây dựng nhà không để ở4102
10Xây dựng công trình đường sắt4211
11Xây dựng công trình đường bộ4212
12Xây dựng công trình điện4221
13Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
14Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
15Xây dựng công trình công ích khác4229
16Xây dựng công trình thủy4291
17Xây dựng công trình khai khoáng4292
18Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
19Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
20Phá dỡ4311
21Chuẩn bị mặt bằng4312
22Lắp đặt hệ thống điện4321
23Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
24Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
25Hoàn thiện công trình xây dựng4330
26Đại lý, môi giới, đấu giá4610
27Bán buôn thực phẩm4632
28Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
29Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
30Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
31Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
32Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
34Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
35Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
36Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
37Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
38Xuất bản phần mềm5820
39Lập trình máy vi tính6201
40Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
41Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
42Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
43Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
44Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
45Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
46Quảng cáo7310
47Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
48Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
49Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
50Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
51Vệ sinh chung nhà cửa8121
52Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
53Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
54Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
55Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TRÀ VINH (Tên nước ngoài: TRA VINH INFRASTRUCTURE INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315785640, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 204 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Tấn Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp