Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Xuất bản phần mềm5820
3Lập trình máy vi tính6201
4Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
6Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
7Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
8Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
9Hoạt động viễn thông khác6190
10Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
11Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
12Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
13Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
14Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DĨ THÁI THỨ NGUYÊN (Tên nước ngoài: DI THAI THU NGUYEN CO., LTD), Mã số thuế: 0315785496, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7 Đường Mỹ Phú 2B, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN, Số điện thoại: 0934669213, Địa chỉ: Số 7 Đường Mỹ Phú 2B, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẪN SIÊU

Mã số thuế: 0312658394

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC HINDU

Mã số thuế: 0109164729

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯƠNG TECH

Mã số thuế: 0107758043

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯƠNG CHUNG

Mã số thuế: 2802808772

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DŨNG THANH

Mã số thuế: 3603821890

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 0313453350

Tìm thông tin Doanh nghiệp