Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 14 DEGREES (Tên nước ngoài: 14 DEGREES TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315785256, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 43C Đường số 8, tổ 8, Khu phố 5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH TẤN AN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 365

Mã số thuế: 0312470152

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 318

Mã số thuế: 0201147027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3 NHẤT

Mã số thuế: 0310754222

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2W

Mã số thuế: 0312197584

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2T

Mã số thuế: 0109409055

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2SISTAS

Mã số thuế: 0316958215

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2M

Mã số thuế: 0314474836

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2L

Mã số thuế: 0313085805

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2H

Mã số thuế: 0313015004

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2A

Mã số thuế: 0313137330

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2A.H

Mã số thuế: 0201979191

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2A LEATHER

Mã số thuế: 0313523671

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 289

Mã số thuế: 4101483463

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2828

Mã số thuế: 0313353733

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 277

Mã số thuế: 3401204119

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 258

Mã số thuế: 0201557792

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 24AZ

Mã số thuế: 0104859685

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 24/7

Mã số thuế: 0313744399

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 233

Mã số thuế: 0107839091

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 226

Mã số thuế: 0201271962

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2-9

Mã số thuế: 0900816898

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2&2

Mã số thuế: 0316114846

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2 BROTHERS

Mã số thuế: 3702804871

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2 ANH

Mã số thuế: 0104576817

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2 ANH

Mã số thuế: 0102044869

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1H

Mã số thuế: 0312061985

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1DEAL

Mã số thuế: 3702577604

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1989 MEDIA

Mã số thuế: 0108876360

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 19-3

Mã số thuế: 0201637529

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 189

Mã số thuế: 5701972348

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 18 BẢO AN

Mã số thuế: 0700789284

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 177

Mã số thuế: 4101475857

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 171

Mã số thuế: 3002135819

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 166

Mã số thuế: 5701477985

Tìm thông tin Doanh nghiệp