Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
2Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIM JEWELRY (Tên nước ngoài: KIM JEWELRY), Mã số thuế: 0315785182, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 12 Phạm Văn Nghị, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ QUỐC BẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HOÀNG NGÂN

Mã số thuế: 0201157258

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0104857448

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0201319205

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HOÀNG CHƯƠNG

Mã số thuế: 0107012199

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HOA HỒNG

Mã số thuế: 2802887005

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HIỆP ÁNH

Mã số thuế: 0402003561

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 0201877552

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 4601191243

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HBN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107881103

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ GIẢI PHÓNG

Mã số thuế: 2300533186

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ GIANG PHONG

Mã số thuế: 1001104500

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ GIA LÂM

Mã số thuế: 0106643748

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ GIA BẢO

Mã số thuế: 4600934400

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ FUJI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602730432

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ DT

Mã số thuế: 2300569344

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ DINGCHANG

Mã số thuế: 0316206624

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ CƯỜNG QUANG

Mã số thuế: 0109699996

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ CHÍNH HỒNG

Mã số thuế: 2300554179

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ CHU LAI

Mã số thuế: 4001178258

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ CAO HOÀNG

Mã số thuế: 0105853647

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẰNG HỮU

Mã số thuế: 4601332624

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101342800

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BA LAN

Mã số thuế: 0107433528

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ANH ĐÀO

Mã số thuế: 0104402384

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ANH MINH

Mã số thuế: 0108836135

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ AN THÀNH

Mã số thuế: 0105213421

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ AN DƯƠNG

Mã số thuế: 0201724517

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ AN BÌNH

Mã số thuế: 0106664219

CÔNG TY TNHH KIM KHÊ

Mã số thuế: 0309781454

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH

Mã số thuế: 1701317416

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH TINH

Mã số thuế: 0316234205

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH THỊNH

Mã số thuế: 0313136432

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 4101466877

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 3603684080

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH LONG

Mã số thuế: 0314313719

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105977321

CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH DƯỠNG

Mã số thuế: 3602499014

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẢO ÁNH

Mã số thuế: 4600963137

CÔNG TY TNHH KIM KHANG THỊNH

Mã số thuế: 2200774082

CÔNG TY TNHH KIM KHANG KOREA

Mã số thuế: 0315508189

Tìm thông tin Doanh nghiệp