Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
9Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC NGUYỄN GIA (Tên nước ngoài: PHUC NGUYEN GIA ST CO.,LTD), Mã số thuế: 0315785111, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 534/18 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THẾ HIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê xe có động cơ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp