Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN EVA (Tên nước ngoài: EVA HOTEL LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 0315783361, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 5 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Đình Mạnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0315393435

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOÀN THÁI

Mã số thuế: 0312588411

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 0316041644

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOUSE

Mã số thuế: 0313567044

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOPAPA

Mã số thuế: 1702190106

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOA KIM

Mã số thuế: 0314214813

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOA DIÊN VĨ

Mã số thuế: 1801301480

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOA CỎ MAY

Mã số thuế: 3002032732

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOA CÚC

Mã số thuế: 0315605168

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOA ANH

Mã số thuế: 1402120482

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HMERA

Mã số thuế: 4201657138

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HA

Mã số thuế: 4001097714

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HAPPY

Mã số thuế: 0311528219

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HANKA

Mã số thuế: 4201764524

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HANA

Mã số thuế: 0316100681

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HAMPTON

Mã số thuế: 0312584939

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN H&H

Mã số thuế: 0314232410

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GREEN

Mã số thuế: 3101082886

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND JEEP

Mã số thuế: 0401949807

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND JEEP

Mã số thuế: 0401829958

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRACE

Mã số thuế: 4601162235

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GOLDEN

Mã số thuế: 0313007934

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GOLDEN PLUS

Mã số thuế: 0314696282

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GOLD TOWER

Mã số thuế: 0107907922

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GOLD LION

Mã số thuế: 0314047746

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIANG THANH

Mã số thuế: 0311341845

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIANG SƠN

Mã số thuế: 0201629743

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 0310100396

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIA VY

Mã số thuế: 0312142225

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIA LONG

Mã số thuế: 0316487358

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIA HUYÊN

Mã số thuế: 0312971409

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIA HUY

Mã số thuế: 3702635447

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GARDEN

Mã số thuế: 0312096628

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GARDEN EDEN

Mã số thuế: 0313739399

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN FRIENDLY

Mã số thuế: 4201723422

Tìm thông tin Doanh nghiệp