Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
3Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
4Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
5Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
10Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
11Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
12Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
13Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
14Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
15Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
16Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
19Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
20Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
21Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
22Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
23Sản xuất sợi1311
24Sản xuất vải dệt thoi1312
25Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TÂM TRƯỞNG, Mã số thuế: 0315781621, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 38 Đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ THỊ KIỀU NGA, Số điện thoại: 0903366050, Địa chỉ: 38 Đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3702503183

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 0201279908

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT HÀ

Mã số thuế: 1801648228

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT HB

Mã số thuế: 5400506921

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT GLOBAL

Mã số thuế: 3401219348

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT DŨNG

Mã số thuế: 2400502262

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT BẮC NINH

Mã số thuế: 2300779373

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT BẢO

Mã số thuế: 0315685149

CÔNG TY TNHH TÂM VIẾT HẢI

Mã số thuế: 3001685577

CÔNG TY TNHH TÂM VISA SERVICE

Mã số thuế: 4201726007

CÔNG TY TNHH TÂM VINH

Mã số thuế: 4101481593

CÔNG TY TNHH TÂM VINH PHÁT

Mã số thuế: 0313513521

CÔNG TY TNHH TÂM VINH HOA 36

Mã số thuế: 2802669180

CÔNG TY TNHH TÂM VESEY ASSOCIATES UK

Mã số thuế: 0314153085

CÔNG TY TNHH TÂM TẤN

Mã số thuế: 4201659907

CÔNG TY TNHH TÂM TẠO

Mã số thuế: 0107525666

CÔNG TY TNHH TÂM TƯỜNG NGUYỆN

Mã số thuế: 2200718899

CÔNG TY TNHH TÂM TƯỜNG AN

Mã số thuế: 2500623630

CÔNG TY TNHH TÂM TĨNH

Mã số thuế: 2300894489

CÔNG TY TNHH TÂM TÚ

Mã số thuế: 0315870751

CÔNG TY TNHH TÂM TÙNG LÂM

Mã số thuế: 4201760449

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN ĐỨC MEDICAL

Mã số thuế: 0316741607

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN ĐỨC ANH

Mã số thuế: 2300884850

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN ĐỨC ANH HD

Mã số thuế: 0801193949

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN VIỆT

Mã số thuế: 0106103559

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN THỊNH

Mã số thuế: 0312223379

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN PT

Mã số thuế: 2300979894

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN PHÁT

Mã số thuế: 4000818949

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN PHÁT DI LINH

Mã số thuế: 5801273255

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN LƯƠNG TÀI

Mã số thuế: 2300943866

CÔNG TY TNHH TÂM TÌNH

Mã số thuế: 0201108395

CÔNG TY TNHH TÂM TÂM PHÁT

Mã số thuế: 4101437837

CÔNG TY TNHH TÂM TÂM NGUYÊN

Mã số thuế: 3603622101

CÔNG TY TNHH TÂM TÂM LỘC PHÁT

Mã số thuế: 5801464556

CÔNG TY TNHH TÂM TÂM AN

Mã số thuế: 0313190302

CÔNG TY TNHH TÂM TÂM AN BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801401242

CÔNG TY TNHH TÂM TÀI ĐỨC

Mã số thuế: 2700908312

CÔNG TY TNHH TÂM TÀI TÍN

Mã số thuế: 0313925370

CÔNG TY TNHH TÂM TÀI NHÂN

Mã số thuế: 0315380901

CÔNG TY TNHH TÂM TÀI GIỎI

Mã số thuế: 0313026775

CÔNG TY TNHH TÂM TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0314261891

CÔNG TY TNHH TÂM TUYẾT

Mã số thuế: 0201246807

CÔNG TY TNHH TÂM TRỤC

Mã số thuế: 0316371716

CÔNG TY TNHH TÂM TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 0309907548

Tìm thông tin Doanh nghiệp