Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
3Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
4Trồng cây ăn quả0121
5Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
6Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
7Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
10Hoạt động thể thao khác9319

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CHEF-COCO, Mã số thuế: 0315781406, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 8A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà MINAMI YOSHIHIRO, Số điện thoại: 0919046190, Địa chỉ: Số 8A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CHEMPRINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312902902

CÔNG TY TNHH CHEMPLUS

Mã số thuế: 0107610826

CÔNG TY TNHH CHEMPIOIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316159276

CÔNG TY TNHH CHEMOURS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316056665

CÔNG TY TNHH CHEMO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106643667

CÔNG TY TNHH CHEMMAX

Mã số thuế: 0315495123

CÔNG TY TNHH CHEMI

Mã số thuế: 0312094518

CÔNG TY TNHH CHEMIWAY VINA

Mã số thuế: 0315491376

CÔNG TY TNHH CHEMITEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101981424

CÔNG TY TNHH CHEMITECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107588708

CÔNG TY TNHH CHEMIST WAREHOUSE

Mã số thuế: 0314077941

CÔNG TY TNHH CHEMILENS

Mã số thuế: 0312462708

CÔNG TY TNHH CHEMILENS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801033303

CÔNG TY TNHH CHEMILENS (NT)

Mã số thuế: 0314710360

CÔNG TY TNHH CHEMICOS

Mã số thuế: 0315631665

CÔNG TY TNHH CHEMICOM

Mã số thuế: 2301056264

CÔNG TY TNHH CHEMICO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314351665

CÔNG TY TNHH CHEMICO COSFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313454442

CÔNG TY TNHH CHEMICAL TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0105862666

CÔNG TY TNHH CHEMICAL SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313235320

CÔNG TY TNHH CHEMICAL SAFETY

Mã số thuế: 0311960429

CÔNG TY TNHH CHEMICAL QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702024787

CÔNG TY TNHH CHEMICAL INNOVATION

Mã số thuế: 0315287437

CÔNG TY TNHH CHEMEZIE QUYNH

Mã số thuế: 0312486755

CÔNG TY TNHH CHEMENTORS SEA

Mã số thuế: 0315535182

CÔNG TY TNHH CHEMECH

Mã số thuế: 0109007885

CÔNG TY TNHH CHEMCOS VINA

Mã số thuế: 2500589429

CÔNG TY TNHH CHEMBOND VINA

Mã số thuế: 0316741653

CÔNG TY TNHH CHEMBASE VINA

Mã số thuế: 3603700769

CÔNG TY TNHH CHEMBASE VINA

Mã số thuế: 3603592471

CÔNG TY TNHH CHEM-TREND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313423878

CÔNG TY TNHH CHEM-TREND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312670296

CÔNG TY TNHH CHEM-CO VINA

Mã số thuế: 2300889908

CÔNG TY TNHH CHEM-CO VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300934124

CÔNG TY TNHH CHELSEA

Mã số thuế: 1000716490

CÔNG TY TNHH CHELSEA NGUYỄN

Mã số thuế: 0314186098

CÔNG TY TNHH CHEK

Mã số thuế: 0314610246

CÔNG TY TNHH CHEKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107659853

CÔNG TY TNHH CHEKHOV

Mã số thuế: 4201707741

CÔNG TY TNHH CHEKCO SUPPLEMENTS

Mã số thuế: 0315383846

CÔNG TY TNHH CHEIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312161034

CÔNG TY TNHH CHEIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310919033

Tìm thông tin Doanh nghiệp