Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo7310
2Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
3Lập trình máy vi tính6201
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
6Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
10Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
11Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
12Dịch vụ liên quan đến in1812
13Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
14Sửa chữa thiết bị khác3319
15Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
16Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
19Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
20In ấn1811
21Dịch vụ đóng gói8292
22Hoạt động viễn thông khác6190
23Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
24Đại lý du lịch7911
25Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
26Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
27Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
28Vận tải hàng hóa đường sắt4912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHÂN ĐỨC, Mã số thuế: 0315780219, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 12 Nguyễn Văn Vỹ, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN TUẤN, Số điện thoại: 0938305070, Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Vỹ, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NẮNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0310569910

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NÚI BẮC

Mã số thuế: 0313182291

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NVK

Mã số thuế: 0314097874

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NOVEMBER

Mã số thuế: 0315540062

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NOMAD

Mã số thuế: 0316508079

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NO LIMIT

Mã số thuế: 3702487189

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT TÙNG

Mã số thuế: 2901517661

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT TÍN

Mã số thuế: 1601871821

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT THÀNH

Mã số thuế: 2802272499

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT THIÊN

Mã số thuế: 0313150941

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT MINH

Mã số thuế: 0310030854

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT LINH

Mã số thuế: 0800818588

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT ANH

Mã số thuế: 0900565852

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẤT TRÍ

Mã số thuế: 3401156803

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẤT SINH

Mã số thuế: 2001328728

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHƯ Ý

Mã số thuế: 0312435292

Tìm thông tin Doanh nghiệp