Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN BÓN XANH - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN, Mã số thuế: 0315754272-002, được thành lập ngày 10/04/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 7, Thôn Phú Thái, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI ANH TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp