Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
2Bán buôn tổng hợp4690
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
5Sửa chữa thiết bị khác3319
6Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình9522
7Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
8Sửa chữa thiết bị liên lạc9512

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CHÂN KHÔNG VIỆT NAM (Tên nước ngoài: AVA VIETNAM LTD), Mã số thuế: 0315695281, được thành lập ngày 23/05/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5, Tòa nhà AMC, 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LIM TIAM HEE

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA IDR

Mã số thuế: 2301031326

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ICA

Mã số thuế: 0314297224

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA I.S.C

Mã số thuế: 3702425094

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HQTECH

Mã số thuế: 0315525233

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GR

Mã số thuế: 0402089953

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GIA VÕ

Mã số thuế: 0401824251

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA FIRSAT

Mã số thuế: 0316209142

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ELECTRIC

Mã số thuế: 3702769874

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA E C O H

Mã số thuế: 1300972872

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DT VINA

Mã số thuế: 2500642778

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DN

Mã số thuế: 0108519834

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DAS

Mã số thuế: 0312160312

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CPPS

Mã số thuế: 0316265796

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CM

Mã số thuế: 0109170497

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CIE

Mã số thuế: 2300934759

Tìm thông tin Doanh nghiệp