Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
3Đại lý du lịch7911
4Điều hành tua du lịch7912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HOTEL NAM HẢI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN 47 (Tên nước ngoài: HOTEL NAM HảI -CôNG TY TNHH DU LịCH Và KHáCH SạN 47), Mã số thuế: 0315628694-001, được thành lập ngày 16/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 47/35 đường Lò Lu, Khu phố Phước Hiệp, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Xuân Chuyển

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HOÀNG ANH TÚ

Mã số thuế: 4601537893

HOÀNG ANH TÚ

Mã số thuế: 0314141724

HOÀNG ANH TÚ

Mã số thuế: 0109697212

HOÀNG ANH TUẤ

Mã số thuế: 0109703931

HOÀNG ANH TUẤ

Mã số thuế: 0109699763

HOÀNG ANH TUẤ

Mã số thuế: 0109680949

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 8314801453

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 8181536274

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 3702980588

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 3603783476

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 2400905423

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0108749115

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0106875788

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0106548734

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0106271507

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0105192595

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0104890371

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0104604969

HOÀNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 0102803278

HOÀNG ANH TRUNG

Mã số thuế: 0105462668

HOÀNG ANH TIẾN

Mã số thuế: 8066960823

HOÀNG ANH THƯ

Mã số thuế: 0310870613

HOÀNG ANH THƯ

Mã số thuế: 0109443151

HOÀNG ANH QUỐC

Mã số thuế: 0401588156

HOÀNG ANH PHÚC

Mã số thuế: 0105285786

HOÀNG ANH NAM

Mã số thuế: 1001224607

HOÀNG ANH DŨNG

Mã số thuế: 0310742837

HOÀNG ANH DŨNG

Mã số thuế: 0109521850

HOÀNG ANH DŨNG

Mã số thuế: 0109383505

HOÀNG ANH CHIẾN(XD)

Mã số thuế: 4201644393

HOÀNG ANH (NGUYỄN MẠNH HUY)

Mã số thuế: 8623542710

HOÀNG - NET

Mã số thuế: 3702346011

HOÀN XUÂN CÔNG

Mã số thuế: 1001223875

HOÀN VĂN THỊNH

Mã số thuế: 0700651303

HOÀN MỸ 2

Mã số thuế: 1702234265

HOÀI VŨ

Mã số thuế: 1702024236

HOÀI THƯƠNG

Mã số thuế: 1702237435

HOÀI NAM

Mã số thuế: 0104548792

HOÀ THUỶ

Mã số thuế: 8065303670

HOYA HOLDINGS (ASIA) B.V (05)

Mã số thuế: 0900644261-007

HOYA HOLDINGS (ASIA) B.V (04)

Mã số thuế: 0900644261-006

HOYA CORPORATION NETHERLANDS BRANCH

Mã số thuế: 0900644261-001

HOYA CORPORATION MD DIVISION

Mã số thuế: 0101825247-006

HOULDER INSURANCE BROKERS FAR EAST. LTD

Mã số thuế: 0311678729-002

HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT PUBLISHING CO

Mã số thuế: 0311264534-007

HOTWATH HTL

Mã số thuế: 5300477434-001

HOTEL XANH

Mã số thuế: 8089993712

HOTEL RESERVATION SERVICE ROBERT RAGGE

Mã số thuế: 0105762929-004

Tìm thông tin Doanh nghiệp