Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
2Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình điện4221
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
7Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
8Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
9Lắp đặt hệ thống điện4321
10Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
11Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
12Chuẩn bị mặt bằng4312
13Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
14Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
15Phá dỡ4311
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
17Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
18Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH CORPORATION (Tên nước ngoài: MA CORPORATION JSC), Mã số thuế: 0315620159, được thành lập ngày 10/04/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 30 Đường 6, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TẤN MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HOÀNG TRẦN

Mã số thuế: 0106081545

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HOÀNG QUÝ

Mã số thuế: 0105788469

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2400516480

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HOÀNG ICT

Mã số thuế: 3901298725

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HOUSEWARES

Mã số thuế: 0109512447

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HIỆP SANH

Mã số thuế: 0314136442

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HIỂN GIA

Mã số thuế: 0106287190

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH GIA LỘC

Mã số thuế: 0401515091

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH GIA CÁT

Mã số thuế: 4300818474

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DƯƠNG LONG

Mã số thuế: 2901775373

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DŨNG

Mã số thuế: 0103039987

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DUY

Mã số thuế: 0104399491

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DUY

Mã số thuế: 0103043650

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DIAGNOSTICS

Mã số thuế: 0108430248

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DIAGNOSTICS

Mã số thuế: 0108272231

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CÔNG

Mã số thuế: 0104624595

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CÔNG

Mã số thuế: 0103046428

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÍNH

Mã số thuế: 4600870958

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÍNH

Mã số thuế: 0103005638

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÂU N.A

Mã số thuế: 2902072084

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH BẮC

Mã số thuế: 5702051685

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH BẮC SAN

Mã số thuế: 0108929781

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH BẮC SAN

Mã số thuế: 0108817566

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH BANG

Mã số thuế: 0315077782

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AN

Mã số thuế: 3501729800

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH XINH

Mã số thuế: 0313796100

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH VIỆT

Mã số thuế: 5701460903

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH THÀNH SEN

Mã số thuế: 3002073009

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH T&T;

Mã số thuế: 0316305103

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315413882

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH FILM VINA

Mã số thuế: 1101973007

Tìm thông tin Doanh nghiệp